• रातो चिन्ह लगाइएका विवरण नछुटाई भर्नुहोला ।
  • गुगल क्रोम (Google Chrome) वा फायरफक्स (Firefox) Web Browser बाट फारम भर्नुहोला ।
  • फारम भरिसकेपछिको तपाइँको System Generated Bar Code को Screenshot (Win + PrtSc) गरी वा Print प्रतिलिपि तुरुन्त सुरक्षित आफैँसँग राख्नुहोला ।फारम आफै Automatically Download हुनेछ ।
  • यो फारम यात्रुहरूको Passenger Locator र Health Declaration सम्बन्धी विवरणको लागि तयार गरिएको हाे ।
  • यात्रा सहजिकरण (travel advisory) सम्बन्धि जानकारीका लागी कृपया अध्यागमन विभागको वेभसाइट www.immigration.gov.np हेर्नहुन अनुरोध ।

१. व्यक्तिगत विवरण

२. यात्राको विवरण (गत ३० दिनको)

बाट सम्म यात्रा को माध्यम उडान/गाडी नं. मिति Add/Remove

३. हाल रहेको देशको विवरण

४. स्वास्थ्य विवरण

आगमान पश्चात कृपया तपाईसंग भएको खोप कार्डलाई सम्बन्धित अधिकारीलाई देखाउनुहोस ।

स्वघोषणा

  • उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।
  • नेपाल सरकारबाट जारी स्वास्थ्य निर्देशनको पालना गर्नेछु।
  • मेरो कारणबाट परिवार र समाजमा यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू, परिवार र देशलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।