COVID-19 Crisis Management Co-ordination Center (CCMCC), Kathmandu

  • रातो चिन्ह लगाइएका विवरण नछुटाई भर्नुहोला ।
  • फारम भरिसकेपछिको तपाइँको System Generated Bar Code को Screenshot (Win + PrtSc) गरी वा Print प्रतिलिपि तुरुन्त सुरक्षित आफैँसँग राख्नुहोला ।
  • Flight बाट आगमन हुने यात्रुहरूको हकमा फारम भर्दा Flight Confirm भई PCR Report प्राप्त भइसकेपछि मात्र भर्दा उपयुक्त हुने ।

१. व्यक्तिगत विवरण

३. यात्राको विवरण (गत ३० दिनको)

बाट सम्म यात्रा को माध्यम उडान/गाडी नं. मिति Add/Remove

४. जाने देशको विवरण

५. नेपाल फर्केने भावी योजना

६. स्वास्थ्य विवरण

महिलाहरुको हकमा मात्र

स्वघोषणा

  • उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।
  • विदेशमा क्वारेन्टाइनमा रहँदा त्यहांको सरकारबाट जारी स्वास्थ्य निर्देशनको पालना गर्नेछु।
  • गन्त्व्य देशको कोभिड-१९ सम्बन्धि सबै नियमको जानकार छु र यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू र अन्यलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।

© 2020 Covid-19 Crisis Management Center (CCMC). All Rights Reserved

Phone: +977-01-4200055
Email: joc@ccmc.gov.np
Toll Free No.: 1140