मिति २०७८/०२/१२ गते कोभिड – १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखमा नियुक्त भए पश्चात रथी श्री बालानन्द शर्मा (अवकाश प्राप्त) ज्यूले प्रथम निर्देशन दिनुहुँदै