• गुगल क्रोम (Google Chrome) वा फायरफक्स (Firefox) Web Browser बाट फारम भर्नुहोला ।
  • Fields marked with astrisk(*) are mandatory.

Domestic Travellers' Detail

Self-declaration (स्वघोषणा)

  • The above information is correct and I am subject to legal consequences if found otherwise. (उपरोक्त सवै विवरण ठिक छ झुटो ठहरे कारवाही भोग्न तयार छु।)
  • I will take utmost care to abide by the health directives of Government of Nepal to contain the possible spread of COVID 19 from me to my community. (मेरो कारणबाट परिवार र समाजमा यो रोग नफैलोस र यो रोगबाट आफू, परिवार र देशलाई बचाउन अनुसासनका सवै नियमहरु हुवहु पालना गर्नेछु।)


 This form is Regulated By International Civil Aviation Organization ( अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको नियम अनुसारको फारम)