मिति २०७७-०१-१४ गते कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन ।