मिति २०७६-१२-३० गते कल सेन्टर अवलोकन तथा पत्रकार सम्मेलन ।