राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननिय सदस्य श्री सुदिप पाठक नेपाली सेनाद्वारा व्यवस्थापन गरिएको Holding Centre को निरिक्षण गर्नुहुँदै