मिति २०७८-०२-०७ गते माननीय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूबाट राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टर (श्री वीरेन्द्र अस्पतालको स्याटेलाईट केन्द्र लेवल-१) को उद्घाटन