पृष्ठभूमि

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७६/१२/१६ गतेको निर्णय अनुसार कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्यको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मातहतमा, सहजीकरण समिति अन्तर्गत रही प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयात्मक रुपमा सम्पादन गर्नका लागि Covid-19 Crisis Management Center – Operation (CCMC-Ops) को स्थापना भएको थियो । मिति २०७७/०२/२८ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार उच्चस्तरीय समन्वय समिति बिघटन गरी माननीय उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा विभिन्न १० जना माननीय मन्त्रीहरु सदस्य रहेको कोभिड-१९ संकट ब्यवस्थापन संचालन केन्द्र (CCMC) निर्देशक समिति गठन गरिएको हो।

केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामति, सुरक्षा निकाय र सबै सम्बद्ध निकायहरु मार्फत यस केन्‍द्र ले Corona Virus विरुद्ध समन्‍वयात्मक रुपमा प्रतिकार्य संचालन गर्नेछ ।

उद्देश्य

कोभिड-१९ विरुद्धका सबै प्रकारका प्रतिकार्यहरू केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै Stake Holders हरूको संयुक्त समूहहरू मार्फत एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने।

कार्यहरू

CCMC-Ops ले Covid-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि व्यक्तिहरूको Tracking, Tracing र Testing गर्ने, Quarantine, Isolation, र Treatment गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार मृतकहरूको शव व्यवस्थापन गर्न निम्न कार्य जिम्मेवारी दिइएको छ ।

  • CCMC-Ops ले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म एउटै Chain of Command स्थापना गरी प्रशासनिक चुस्तता हासिल गर्दै द्रुत गतिमा प्रतिकार्य (Rapid Response) गर्ने,
  • श्रोत र साधनको सीमिततालाई मध्यनजर राख्दै यसले केन्द्रिकृत नियन्त्रण र विकेन्द्रिकृत कार्यान्वयन (Centralized Control & Decentralized Execution) मार्फत स्रोत साधनको अत्युत्तम उपयोग एकिन गर्ने,
  • Corona Virus को नेपालमा अवस्था र Stage हरूको निरन्तर मुल्याङ्कन र सुक्ष्म अनुगमन गर्दै आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्ने,
  • प्रतिकार्यको सिलसिलामा भए गरेका Best Practices र Lesson Learned हरूलाई अभिलेखीकरण गरी ऐतिहासिक दस्तावेजको रुपमा सुरक्षित गर्ने।

CCMC-Ops ले मुलभुत रुपमा निम्‍न ४ Operation (Branch) हरु बाट आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछः

  • स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार (Medical Ops)
  • औषधी उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा (Logistic Ops)
  • शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य (Security Ops)
  • सूचना तथा प्रविधि कार्य (Media & IT Ops)