हालसम्म भए गरेका कार्यहरू

१. कोभिड-१९ विरुद्धका सबै प्रकारका प्रतिकार्यहरू केन्द्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै Stake Holders हरूको संयुक्त समूहहरू क्रियाशील रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्यकर्मीहरूका विभिन्न टोलीले सुदूम प्रदेश, नं. २ प्रदेश, नं. ५ प्रदेश लगायत विभन्न स्थानमा स्वाब संकलन गरी विभिन्‍न प्रयोगशालाबाट परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ। कोभिड-१९ विरुद्धका सबै प्रकारका प्रतिकार्यहरू सम्पादन गर्न स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, औषधी उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य र सूचना तथा प्रविधि कार्य यस केन्द्रबाट सम्पादन हुँदै आएको छ।